~ ~ Offerte Aanvraag ~ ~

Wij maken een afspraak met u om de huidige situatie te bekijken en met u te bespreken. A S Multi Onderhoud zal u hierbij adviseren over o.a :

* Reparartiemogelijkheden * Deelvervanging
* Totale vervanging * Materiaalkeuze

Offerte
Wij verzorgen na opname voor u een duidelijke goed gespecificeerde offerte. In de offerte staat duidelijk omschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit om onduidelijkheden of verrassingen achteraf te voorkomen.

Opdracht Bevestiging
Na het versturen van de offerte houden wij contact en bespreken wij met u of er nog wijzigingen in de aannbieding moeten worden aangebracht. Als we tot overeenstemming komen dan sturen wij u een opdrachtbevestiging die beide partijen ondertekenen.

Tevreden Klant
De opdracht is voor ons voltooid als de klant volledig tevreden is over de uitgevoerde werkzaamheden.